Ciaspolata soft al Sasso Simone e pranzo in agriturismo